Storviltprøver og trening 2024

Valnesfjord skytterlag vil arrangere storviltprøve og treningsskyting i Nordvika onsdager fra kl 17:00. Oppstart er onsdag 10. juli kl 17:00.
Priser:
Obligatoriske treningsskudd: kr 100,- pr gang (15 skudd). Fullt betalende medlemmer kr 0,-
Storviltprøve kr 200,-. Vi bruker Vipps.
De 30 obligatoriske treningsskuddene må fordeles over to dager. Siste treningsskudd og storviltprøve kan skytes samme dag.
Velkommen til vårt nye anlegg!

Resultater Valnesfjordstevnet 2023

Resultatene fra stevnet 7-8. juli ligger her.

Vi vil rette en stor takk til de som var med og hjalp oss, både egne medlemmer, medlemmer fra Gildeskål, Bodø østre og andre!
Dette var vårt siste åpne stevne i det gamle skyteanlegget. I august starter riving og bygging av nytt tidsmessig og mer støydempet standplassbygg som også etter hvert vil romme en innendørs bane.
Vi gleder oss til å kunne invitere til nye skyteopplevelser.

Bygging av standplassbygg og innendørs bane

Etter at den innendørs skytebanen på Vestmyra ble revet i 2016 har skytterlaget vært uten bane for finkaliber. Etter mange vurderinger om lokalitet, forsinkelser og annet har vi kommet fram til at vi ønsker å bygge innendørs bane på vårt eksisterende anlegg i Nordvika. Vi planlegger å starte med et nytt standplassbygg for 200 og 100 m som blir miljøtilpasset og mer støydempet enn dagens bygg. Dette vil slå positivt ut for omgivelsene.
I dette bygget vil det så komme en innendørs bane slik at vi får all vår aktivitet på ett sted.
Bildene under gir et inntrykk av plasseringen til det nye anlegget. Det er ikke nødvendigvis helt i riktig forhold/målestokk: (Øvrige dokumenter og tegninger vil ligge under menypunkt «Nyheter»

Ny nettside

Valnesfjord skytterlags nettside har kommet i ny utgave fra november 2022. Den nye siden er «mobilvennlig» og vil bli etter hvert bli komplettert med mye av det tidligere innholdet.