Standplassbygg

15/12-2023 var det overtakelse av standplassbygg fra Nordland Bygg AS.
Vi skal etter hvert bygge innendørs bane inne på 200 m standplass. Bilder her: