Bygging av standplassbygg og innendørs bane

Etter at den innendørs skytebanen på Vestmyra ble revet i 2016 har skytterlaget vært uten bane for finkaliber. Etter mange vurderinger om lokalitet, forsinkelser og annet har vi kommet fram til at vi ønsker å bygge innendørs bane på vårt eksisterende anlegg i Nordvika. Vi planlegger å starte med et nytt standplassbygg for 200 og 100 m som blir miljøtilpasset og mer støydempet enn dagens bygg. Dette vil slå positivt ut for omgivelsene.
I dette bygget vil det så komme en innendørs bane slik at vi får all vår aktivitet på ett sted.
Bildene under gir et inntrykk av plasseringen til det nye anlegget. Det er ikke nødvendigvis helt i riktig forhold/målestokk: (Øvrige dokumenter og tegninger vil ligge under menypunkt «Nyheter»