Innendørs bane i Nordvika

Her ligger tegninger datert februar 2023

Standplassbyggene ble overlevert fra Nordland Bygg til Valnesfjord skytterlag 15/12-2023.

Sånn ble det:

Sett fra veien. 100 m til høyre, 200 m med planlagt innendørs bane til venstre.
100 m nærmest, så 200 m og skytterhuset.
200 m standplass hvor også innendørs bane skal bygges.
200 m standplass.
Inngang til 200 m standplass.
100 m standplass.