Innendørs bane i Nordvika

Her ligger tegninger datert februar 2023